2021 PAMBANSANG KUMPERENSYA

SA FILIPINO

UNANG ARAW

Biyernes, 27 Agosto 2021
7:00 n.u. - 5:00 n.h.

IKALAWANG ARAW

Sabado, 28 Agosto 2021
8:00 n.u. - 12:00 n.h.

PARA MAGKAMIT NG
10 CPD UNITS

Deskripsyon

BILANG PAGDIRIWANG NG BUWAN NG WIKANG PAMBANSA

Ang wika ay masasabing siyang kaluluwa na nagbibigay ng buhay sa isang bansa, katulad ng pagbibigay-buhay sa ating katawan ng ating kaluluwa. Binubuklod ng wika ang mga tao sa isang partikular na bansa sa pamamagitan ng pagkakaintindihan ng bawat isa. Nagsisilbi ito bilang pagkakakilanlan at kaparaanan upang maging ganap na tao ang isang tao at maging isang ganap na bansa ang isang bansa.

Kultura ang nagbibigay identidad sa isang lahi. Sa kultura nakikilala ang isang bansa at ang kanyang mga mamamayan. Ito ay isang mabisang kasangkapan sa pambansang pagkakaisa dahil dito naipapahayag ang tunay na diwa ng pakikipagkapwa. Ang mga mabubuting gawi, kaugalian, at kinamihasang Pilipino ay nailalarawan ng ating mga kaalamang-bayan gaya ng mga panitikan, sayaw, at musika. Kahit na may mga makalumang kultura, maaari itong pagbatayan ng mga kabutihang-asal na dapat ipamana sa mga susunod na henerasyon. Nararapat lamang na ito ay panatilihing buhay sapagkat dito nasasalig ang ating pagkakakinlanlan, kaisahan, kamalayan, at kinabukasan.

Ang pambansang kumperensyang ito, sa pamumuno ng Kagawaran ng Midya at Komunikasyon ng Trinity University of Asia ay naglalayong palalimin ang pagpapahalaga ng mga kalahok sa mga wika at kulturang Pilipino. Ang bagong lipunan na dulot ng pandemyang COVID-19 ay nagbunga ng maraming pagbabago sa pamumuhay ng bawat isa, kung kaya’t tatalakayin sa kumperensya ang mga mahahalagang isyung may kinalaman ating bansa sa kasalukuyan at sa hinaharap. Bibigyang pansin ang mga pagbabago, hamon, at inobasyon na may kinalaman sa wikang Filipino at mga  rehiyunal na wika, panitikan, pamamahayag, literasi, pelikula, at kultura ng Pilipinas.

Mga piling eksperto sa kanilang larang ang inimbitahan upang maghayag ng kanilang mga makabago at napapanahong kaalaman at pananaw tungkol sa mga nasabing paksa. Inaasahan na sa pamamagitan ng kumperensyang ito, ang mga kalahok ay magkakaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanilang mga kapwa Pilipino tungo sa mas mayamang wika at kultura ng Pilipinas sa kasalukuyan at sa hinaharap.

Mensahe

Dr. Arthur Casanova

Panoorin ang maikling mensahe at lektura ng kasalukuyang komisyoner ng Komisyon sa Wikang Filipino ukol sa tema ng pagdiriwang ngayong taon, Filipino at mga Katutubong Wika sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino”. 

Play Video
Tanggalin na ang mga kaisipang kolonyal. Iwaksi na ang mga kaisipang nagpa-impatso sa atin nang mahabang panahon. Isulat ang kasaysayan sa iba't ibang katutubong wika sa Pilipinas.
Dr. Arthur Casanova
Komisyon sa wikang filipino
Play Video

Balikan ang maikling mensahe ni G. Jervis Manahan, isang mamamahayag ng ABSCBN News, sa kaniyang pagbubukas ng palatuntunan noong nakaraang taon.​

Noong nakaraang taon, umabot sa

0

ang mga nagparehistro at nakilahok sa
2020 Pambansang Kumperensya sa Filipino

2021 PAMBANSANG KUMPERENSYA

SA FILIPINO

Sa Pamumuno ng

Sa Pakikipagtulungan ng

Ang Mga Kalihim

Dr. Ma. Cecilia C. Ycong

Propesor,
Kagawaran ng Midya at Komunikasyon
Trinity University of Asia

Dr. Al Ryanne G. Gatcho

Kawaksing Propesor,
Kagawaran ng Midya at Komunikasyon
Trinity University of Asia

Para sa mga katanungan,
mag-email sa

pkf@tua.edu.ph

Social Media

Ligtas ang Pahina